0515 Nummer

Sluit een 0515 nummer aan

Het netwerknummer 0515 wordt gebruikt in de regio van Sneek. Tegenwoordig is het echter ook mogelijk om een 0515 nummer aan te sluiten zonder dat u in de buurt van Sneek woont. Als u al een netwerknummer heeft en dit wilt behouden of wilt u een nieuw 0515 nummer aanvragen? ADD Telecom kan u daarbij helpen. Wij kunnen voor u een 0515 netnummer aansluiten op ons Voice over IP (VOIP) netwerk. Daardoor is uw 0515 nummer altijd bereikbaar zolang u  verbinding hebt met het internet en over een IP telefoon beschikt.

De plaatsen met netnummer Sneek

Sneek
Gaastmeer
Oudega (Wymbritseradeel)
Blauwhuis
Idzega
Sandfirden
Westhem
Oosthem
Abbega
Heeg
Hommerts
Uitwellingerga
Oppenhuizen
Jutrijp

Gauw
Goënga
Scharnegoutum
Sijbrandaburen
Greonterp
Bolsward
Workum
Wommels
Loënga
Kubaard
Tirns
IJsbrechtum
Lutkewierum
Roodhuis
Exmorra

Bozum
Rien
Deersum
IJlst
Edens
Oosterend
Itens
Hidaard
Burgwerd
Hichtum
Makkum
Wolsum
Nijhuizum
Hennaard
Idsegahuizum

Hartwerd
Cornwerd
Piaam
Gaast
Allingawier
Ferwoude
Parrega
Hieslum
Tjerkwerk
Dedgum
Nijland
Tjalhuizum
Folsgare
Terzool
Offingawier

Er zijn erg veel plaatsen die gebruik maken van regionummer 0515. Dit komt dus niet alleen in Sneek voor. De volgende plaatsen gebruiken allemaal de 0515 code:

Hoe het werkt

Indien u al één of meerdere nummers heeft, dan kunnen wij deze voor u porteren naar ons netwerk. Als u nog geen netwerknummer heeft kunt u bij ons ook een 0515 nummer aanvragen. Wij zullen uw 0515 netnummer aansluiten op ons VOIP netwerk. Nu kunt u via het internet de telefoon opnemen wanneer iemand u ook belt. Ook kunnen wij uw 0515 nummer met uw mobiele telefoon verbinden zodat alle telefoontjes worden doorgeschakeld.

VOIP bellen

VOIP werkt dus in uw voordeel. U kunt overal de telefoon opnemen, zelfs in het buitenland. Daarnaast zijn de abonnementskosten per nummer en de telefoniekosten een stuk lager dan bij traditionele telefonie. Of u nu een nieuw 0515 nummer wilt of nu juist uw huidige nummer wilt behouden, bij ADD Telecom bent u aan het juiste adres.