058 Nummer

Uw netwerknummer in Leeuwarden

In Leeuwarden gebruiken bedrijven al geruime tijd het netwerknummer 058. Dit nummer getuigt van een professionele en klantgerichte werkhouding en toont een lokale oriëntatie. Inwoners van Leeuwarden zullen dan ook altijd eerder geneigd zijn om een 058 nummer te bellen. Als u werkzaam bent in Leeuwarden en omstreken, kunt u haast niet geen 058 nummer aansluiten. Bij ADD Telecom kunt u eenvoudig een 058 nummer aanvragen. ADD Telecom beschikt namelijk over een ruim aanbod aan 058 nummers waaruit u kunt kiezen. Ook voor het behouden of verhuizen van uw netwerknummer met code 058 kunt u terecht bij ADD Telecom.

Leeuwarden en regio

Het 058 nummer is een zogenaamd regionummer. Dat wil zeggen dat de 058 code niet uitsluitend in Leeuwarden wordt gebruikt, maar ook in de omstreken van de stad. De volgende plaatsen maken allemaal gebruik van dit regionummer:

Warten
Wergea
Easterwierrum
Jorwert
Weidum
Jellum
Eagum
Warstiens
Bears
Hilaard
Blessum

Mantgum
Boksum
Deinum
Engelum
Beetgum
Leeuwarden
Wiuwert
Marssum
Beetgumermolen
Stiens

Finkum
Britsum
Cornjum
Oentsjerk
Munein
Aldtsjerk
Rinsumageest
Jelsum
Gytsjerk
Roodkerk

Lekkum
Miedum
Snakkerburen
Goutum
Teerns
Hempens
Swichum
Wirdum
Wijtgaard
Wyns

Voor een bedrijf dat is gevestigd in één van deze plaatsen is een 058 nummer aanvragen haast onmisbaar, maar ook bedrijven van daarbuiten kunnen bij ADD Telecom een Leeuwardens nummer in handen krijgen.
De voordelen van VOIP
ADD Telecom maakt gebruik van VOIP (Voice over IP) bellen. Dit betekent dat telefoongesprekken tot stand komen via een internetverbinding. Zo kan een 058 nummer worden gebruikt door een bedrijf dat geen fysieke locatie heeft in Leeuwarden. Ook kan uw 058 nummer aan uw mobiele telefoon of een ander nummer naar voorkeur worden gekoppeld voor een vergrote bereikbaarheid. Aangezien de internetverbinding minder onderhoudsintensief is, betaalt u ook minder abonnementskosten per nummer. Vul het onderstaande formulier in en ontdek wat ADD Telecom voor uw bedrijf kan betekenen.